keo Permatex 80003-11oz

keo Permatex 80003-11oz

keo Permatex 80003-11oz

Keo Tạo Gioăng Permatex 80003 Form A Gasket Sealant

Permatex 80003 Form A Gasket Sealant là chất trám khe đông cứng, khô nhanh được thiết kế để bịt kín các vật liệu cứng và mặt bích, hoặc vá các lỗ và khớp nối ở những nơi muốn lắp ráp lâu dài. Form-A-Gasket số 1 có khả năng chống lại các chất lỏng và nhiên liệu thông thường 

Đặc trưng

Keo dán khô nhanh, đông cứng

Được thiết kế để niêm phong các vật liệu cứng và mặt bích

Vá các lỗ và khớp nối ở những nơi mong muốn lắp ráp cố định

Chống lại chất lỏng và nhiên liệu thông thường của cửa hàng

Phạm vi nhiệt độ: -65 ° F đến 400 ° F (-54 ° C đến 204 ° C)

Request a Quote