Thời hạn sử dụng

Thời hạn sử dụng của Super Lube ® là gì?

Super Lube® có thời hạn sử dụng khuyến nghị là năm năm. Nó không bị khô, ôi thiu hoặc mất tác dụng, miễn là nó còn trong hộp đựng ban đầu, được bảo quản trong điều kiện môi trường xung quanh hợp lý và không bị nhiễm tạp chất lạ.

Trong hầu hết các trường hợp, sản phẩm có thể được sử dụng sau thời hạn sử dụng được khuyến nghị. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chứng nhận lại phòng thí nghiệm để đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tiếp tục cung cấp hiệu suất mong đợi trong ứng dụng dự kiến.

Sự lắng cặn nhẹ trong một số loại dầu có thể xảy ra theo thời gian và thường không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất.

Dầu mỡ có thể bị hư hỏng do sự thay đổi đáng kể về độ đặc như được đo bằng độ thấm đã làm hoặc chưa gia công, thay đổi màu sắc hoặc mùi, thay đổi kết cấu đáng chú ý hoặc do tách dầu quá nhiều. Một số "Rỉ" là bình thường.

Chúng tôi đánh dấu mỗi mặt hàng bằng Mã ghi rõ ngày sản xuất.. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Làm cách nào để đọc mã ngày Super Lube®?"

Thời gian bảo hành là 24 tháng kể từ ngày bán, có chứng từ mua hàng.

Thời hạn sử dụng