Keo Hylomar

Keo Hylomar

- Keo Hylomar đứng đầu thế giới với các sản phẩm của Hylomar được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và công nghiệp Hylomar Universal Blue là hợp chất keo thay thế gioăng, vòng đệm keo không đông ở nhiệt độ cao. Aerograde (PL32), Aerograde Ultra (PL32A) & Advanced Formulation được quy định bởi các nhà sản xuất động cơ hàng không và NATO.

- Keo silicone Hylosil RTV được sử dụng trên toàn cầu để làm kín động cơ, hộp số & hộp số bởi các nhà sản xuất hàng đầu.

Download Catalog

Hylomar Non-Setting Jointing Compounds